Open mobile menu
 

Ningbo Changqi Porous Membrane Technology Company, Ltd.

 

Ningbo Changqi Porous Membrane Technology Company, Ltd.

T: 0086-574-56202804

Address
No.727, Jinshan Road, Jiangbei District
Ningbo
315033
China
Show map

 

Ningbo Changqi Porous Membrane Technology Company, Ltd.

T: 0086-574-56202804

Address
No.727, Jinshan Road, Jiangbei District
Ningbo
315033
China
Show map