Open mobile menu
 

Jiangsu Zishi Machinery Equipment Co. Ltd

 

Jiangsu Zishi Machinery Equipment Co. Ltd

T: 86-21-50390547

Address
Yilin Rd., Pudong
Shanghai
200125
China
Show map

 

Jiangsu Zishi Machinery Equipment Co. Ltd

T: 86-21-50390547

Address
Yilin Rd., Pudong
Shanghai
200125
China
Show map